Fundacja Instytut Przemian Cyfrowych

Fundacja Instytut Przemian Cyfrowych

Cel Fundacji


Celem fundacji jest umożliwienie wszystkim osobom swobodnego dostępu do zasobów cyfrowych i nowych technologii (narzędzia, aplikacje, internet, energia odnawialna itd.) bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności czy status materialny. Fundacja pracuje również nad minimalizowaniem negatywnego wpływu nowych technologii na życie społeczne oraz angażuje się w działania, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa cyfrowego.

O nasDostęp do technologii to podstawowy wyznacznik skali wykluczenia cyfrowego ale stopień posługiwania się nią i ryzyka z tym związane to podstawa do naszej działalności.

Od lat zajmujemy się zawodowo nowymi technologiami internetowymi, sami korzystamy z dziesiątek narzędzi i aplikacji i mamy świadomość korzyści i zagrożeń zeń płynących.

Prowadziliśmy wcześniej organizację non-profit Google Business Group, która wspierała lokalną społeczność w efektywnym wykorzystaniu narzędzi Google do prowadzenia biznesu oraz w życiu prywatnym.

Mając na uwadze jak szeroka jest tematyka wykluczenia cyfrowego chcemy wykorzystać nasze długoletnie doświadczenie w przełamywaniu barier, świadomej edukacji cyfrowej i psychologicznej społeczeństwa (brak kompetencji i motywacji).


Dlaczego Instytut
Rozwój technologiczny spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Pojęcie „wykluczenia cyfrowego” nawiązuje do koncepcji „wykluczenia społecznego” rozumianego jako brak dostępu do określonych dóbr niezbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W grę wchodzi zarówno fizyczny dostęp do Internetu, jak również cała gama przesłanek natury psychologicznej. 

Istnieją istotne różnice w zjawisku wykluczenia cyfrowego w zależności od stopnia urbanizacji, miejsca zamieszkania czy typów gospodarstwa domowego, a także wieku.

Mimo, że wzrost kompetencji cyfrowych rośnie wraz z poziomem wykształcenia to równocześnie rośnie też poziom zagrożenia, szczególnie wśród młodszej części społeczeństwa.

Wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem wielowymiarowym, które obejmuje grupy o określonych cechach społeczno-demograficznych, a także jest skutkiem występowania wielu czynników o zróżnicowanym charakterze. Kluczowe jest zapewnienie wykluczonym odpowiedniej wiedzy i narzędzi, aby pokonać bariery technologiczne i  mentalne, tak aby w pełni bezpiecznie stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa informacyjnego

Dane kontaktowe


Adres: PLAC SOLIDARNOSCI 1 BOX 1280-863 Gdańsk

NIP: 5833412315


Formularz kontaktowy


  ___  _    _     __ 
 / _ \ | |   | |    / / 
 | | | | | |   | |    / /_ 
 | | | | | |   | |   | '_ \ 
 | |_| | | |____ | |____ | (_) |
 \___/ |______| |______| \___/